A termékeny Bika

Amatőrcsillagász: Bika - Taurus
Kép innen

Az online jógafelület készítése annyira lekötött, hogy észre sem vettem, hogy itt a Bika, illetve lassan már az Ikrek is…!:) De akkor most pótlom, lássuk, milyen minőségeken érdemes is elméláznunk a Bikával kapcsolatban!

A Bika jegy bolygója a Föld, ami a feltétel nélküli táplálás, termékenység képviselője, ahogy azt fejtegettem egy kicsit a Föld napja alkalmából (még akkor sem esett le, hogy itt a Bika, ideje lenne írni erről a jegyről is!:D). A föld az anyag megtestesítője itt, a földi térben, az anyai minőség. Izgalmas, és természetesen nem véletlenül, nyelvünkben az anya-anyag szavak kapcsolatban vannak, ami amúgy a latinban és a neolatin nyelvekben is fellelhető: mater-materia latinul, mère-matière franciául pl.
A tápláló közeg, a tápláló, megtartó, nevelő, tanítgató anyánk a Földön az anyag… Szép, hogy ez így megmaradt a nyelvben, igaz? ♡

Haich Erzsébet a Beavatásban gyönyörűen leírja a “megtermékenyülésre kész menyasszony” minőségét:

Bull in Field of Flowers | Scottish highland cow, Cute cows, Funny ...

“A második csoport, Isten földi-anyagi arcának három aspektusa a következő: Bika, Szűz és Bak. Isten ezen arcának mindhárom megnyilvánulása magában hordozza az anyai jelleget. A bika mint állat, tavasszal zöldellő réten áll, és az egész termé­szet a menyasszony pompás esküvői ruhájába öltözve áll készen a vőlegény nemzőerejének befogadására. A Bika állatövi jegyének ki­sugárzása ruházza fel a Földet azzal a képességgel, hogy az élet tü­zes erejét magába fogadja, és az isteni mag így gyökeret eresztve kap lehetőséget arra, hogy földi testben fejlődjön ki. A Bika kisu­gárzása révén válik az isteni önvaló, a teremtő alapelv – a logos -hússá és vérré. A Bika ébreszti fel a női lényeget képviselő anyag­ban a fogantatás képességét, a menyasszony készségét. A Bika a leendő anya nemzőerőt váró aspektusa.

“A zodiákusban elhelyezkedő csillagképek sorrendje a követke­ző: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió-Sas, Kentaur, Bak, Vízöntő, Halak. Minden, ami az anyagi síkon összesűrűsödve anyagi jelenséggé válik, végighalad életútja során a zodiákusnak ezen a kerekén. Az emberi élet kisebb időszakokra osztható – gyerekkorra, fiatalságra, az érettség korára és az öregkorra -, ezek az időszakok pedig még kisebb, évekből, évszakokból, hónapokból, hetekből, illetve napok­ból álló szakaszokból állnak. Minden időszak, egy nap, egy év, vagy egy egész élet, a zodiákus kerekén fut végig.

A születés a „Kosnak” felel meg, majd az ember végigjárja az összes csillagképet, az Oroszlán jegyében eléri érettségének csúcspontját, és a Halak jegyében meghal, eltávozik az anyagi síkról. Napjaink is azzal kezdődnek, hogy felébredünk, tuda­tunk rányílik erre a világra, majd kibontakozik a nap, dél körül eléri „érettségének” csúcspontját, és onnan kezdve ereje már fogyatkozni kezd, majd további átalakulások után elkövetkezik az este, amikor testünket elaltatjuk, tudatunkat visszavonjuk az önnönvalónkba, és elalszunk – pontosan úgy, mint életünk végén, amikor testünktől végérvényesen elszakadunk. Minden időszak felosztható kezdetre, kibontakozásra, tetőpontra, azután visszafejlődésre, egészen a meg­semmisülésig.” Ennek mentén a Bika időszaka, minősége: “Születését követően az élőlénynek gyökeret kell eresztenie új környezetében. Ez a Bika segítségével megy végbe. Az új élőlény táplálékot vesz magához, és elfogyasztja. Ezzel anyagi kapcsola­tot létesít ezzel a világgal, és megteremti teste fenntartásának feltételeit.”

A Beavatás c. mű, amit amúgy továbbra is nagyon melegen ajánlok figyelmetekbe, a Bika világkorszakában játszódik (most a Vízöntő korában járunk, erről írtam annak idején), érdemes elolvasni, ez mit is jelent ilyen, holisztikus szempontból: “

The Apis Bull – Ancient Egyptian History
Apisz és a kígyó

Pillanatnyilag abban az időszakban vagyunk, amelyben a ta­vaszpont a Bika csillagkép elején áll. Isten (Ptah) tehát ennek a csil­lagképnek a kisugárzásaként nyilvánul meg, ezért ábrázolják a földi atmoszférában megnyilvánuló istenséget bika – az isteni bika, Apisz – alakjában. A kiegészítő csillagkép, a Skorpió-Sas vagy a kísértő, a földön csúszó kígyó, vagy pedig az isteni Hórusz alakjában jele­nik meg az ábrázolásokon.

Apis Bull" by Aakheperure | Redbubble
Apisz és Hórusz (Sas)

Te is tudod, hogy amíg ez az energia a Földhöz kötődik, és az alacsony, a szellemet az anyaghoz bilincse­lő síkon nyilvánul meg, addig az embert egyre mélyebb testi kötő­désekre csábító kígyóként jelenik meg. Ha azonban átszellemül, hozzásegíti az embert ahhoz, hogy a legmagasabb lelki szintet már a testében megélje. A kiegyenesedett kígyó képével ábrázoljuk a beavatást. Ez a jelkép jeleníti meg a felismerés és a tudás fájának úrnőjét. A beavatott magasan szárnyaló sas, amely a kígyót – a hajtóerőt – átszellemíti, és szellemi erőként az értelmén keresztül juttatja kifejezésre. A beavatott tehát a Bika állatövi jegyeként megnyilvánuló istenség kiegészítő eszköze. A fennálló időszakban ezért tartják ezeket az állatokat az egész Földön „szent állatok­nak”. Most már megértheted, miért változtatják a beavatottak Isten ábrázolását mindig annak a csillagképnek megfelelően, amelybe a tavaszpont éppen beleesik. Mindezen jelképek mögött azonban, az összes forma fölött, a megnyilvánulatlan kezdet, a magában nyugvó istenség áll.
A Bika csillagkép annak a hármas megnyilatkozásnak, Isten azon arcának felel meg, amely földi-anyagi, összehúzó és megszi­lárdító hatású. Ennek megfelelően jelenleg elsősorban az anyagot felépítő és az anyagban ható erők hozzáférhetőek a Föld lakói szá­mára, ezeket a legkönnyebb felhasználni, ezek állnak azonnal ren­delkezésre. Küldetésünk lényege, hogy az anyagot az anyaggal, te­hát az anyagot felépítő energiákkal győzzük le. Az anyag frekven­ciáit, ezeket a rejtetten ható, mérhetetlen és az anyagot is megjelení­tő erőket, tehát az anyag szellemét használjuk fel magának az anyagnak a legyőzéséhez: a frigyládát ezeknek az energiáknak az egész oktávjával töltjük fel, ezzel tartjuk kézben az anyag törvényeit, vagyis az építő és a romboló, a materializáló és a dematerializáló erőket. Ilyen módon tartjuk ellenőrzésünk alatt az anyag súlyát is, amelyet megszüntethetünk, csökkenthetünk vagy növelhetünk.
Ismereteink idővel teljesen kibontakoznak és felvirágoznak. Ak­kor azonban, a szüntelen mozgás és változás következményeként a Föld lassan elhagyja a kozmosznak azt a területét, ahol a Földünk jelenlegi arculatát meghatározó energiák hatnak.
Fokozatosan elmaradnak bizonyos energiák, helyüket mások ve­szik át, és a Földre ható erők összhatása lassan megváltozik. Ennek egyik következménye lesz, hogy a mostaniaktól egyre eltérőbb lé­nyek jönnek világra. Az emberiség lassan megváltozik. Az általunk ismert törvényszerűségeket már nem fogja megérteni. Azok a jelké­pek és szavak, amelyekkel a teremtés törvényeinek titkát fejezzük ki, elvesztik tartalmukat, és évezredekre üresek, semmitmondóak maradnak. Az emberiségnek új tananyagból kell letennie vizsgáit.”

Ez utóbbi szakaszt azért is másoltam be, mert jelenleg is ez zajlik a Földön, a Vízöntő korszak mostanra felerősödik, átalakul a világ, más energia hat rá és ránk, más energiát kezdünk használni, lassan el tudjuk hagyni a fosszilis erőforrásokat (ha nem lenne az olajlobbi, gyorsabban is menne), és megújulóakat tudunk alkalmazni… más lények jelennek meg, és korábbiak tűnnek el, vannak állatfajok, amelyeknek lejárt most az idejük, de jönnek helyettük újak… egyszerűen más szakasz, más tanulni való jön, és ehhez más “tanulókörnyezet” szükséges.

A Múlt és a Jövő Ajtaja - Kasztella - asztrológiai rendszer

Aztán nézzük a Felszálló holdcsomópontot: aki az alábbi időszakaszok valamelyikében született, annak “hogyan kell termékeny Bikává válnia”, mit kell szem előtt tartania ebben az életében, hogy sikeres és elégedett lehessen, és a hozott Skorpió tudás (leszálló holdcsomópont) hogyan lehet segítségére ebben?
1928. 11. 30-1930.06.18. // 1947.07.12– 1949.01.28.// 1966.02.21– 1967. 09. 09.// 1984.10.02– 1986. 04. 21.//2003.04.14– 2004.12.02.

“Bika életfeladat Skorpió múlttal.

Úgy kell elképzelni, mintha előző életéből Skorpió tulajdonságokat hozott volna:
kiváló emberismeretet és intuitív készséget, szenvedélyes, bosszúálló természetet hozott. Szenvedélyes természete előző életében gyakran veszélyes helyzetekbe sodorta. Vonzódott a titokzatos, rejtélyes dolgokhoz. Előfordulhat, hogy visszaélt képességeivel, manipulált másokat, ezért tudat alatt ma is bűntudatot érezhet. Sok veszteség érte, ebből adódik jelenlegi félelme a változástól és a veszteségtől.

Feladata ebben az életében a szenvedélyeket és a hatalmi vágyat visszaszorítani. Feladatát a mindennapi életben kell megtalálnia, törekednie kell az állandóságra és a biztonság megteremtésére. Arra született, hogy másoknak szilárd támasza legyen.
Nem érdemes virtuális pénzkeresettel foglalkozni – pl. kártya, szerencsejáték, tőzsde. Inkább építéssel, birtokkal, földdel, teremtéssel, kézzel fogható, gyakorlatiasabb dolgokkal próbálkozzon.
Stabil személyiség lenne a feladat. De ott a Skorpió örvény-szerű energia. Ez iránt vonzódik. Pl. szex, kábítószer, élvezetek, veszély, és az ezzel járó pozitív élmények.
Ezért a Bika felszálló holdcsomópontúak igen veszélyeztetettek. És nehéz feladat számukra stabilan a földön maradni.
Az 1984-86-os korosztályt kapta el nagyon az internetes póker.
Vonzódnak az ezotériához, művészethez (Skorpió), de ha ezzel korán kezdenek el foglalkozni, akkor ezek a dolgok megeszik, kiköpik őket. Öngyilkos, önsorsrontó hajlam. Személytől függ, hogy ki hogyan rontja a sorsát, esetleg hogyan veszélyezteti az életét.
Nem akarnak jelen lenni, ezért fordulnak ezotériához, droghoz, alkoholhoz, … Nekik jó érzékük van az ezotériához, de idejekorán – amíg nem stabil a személyiség – veszélyes lehet számukra.
Először stabilizálják az életet anyagi, földi síkon. Legyen egy stabil szakmája, amihez bármikor nyúlhat, hogy meglegyen a kenyérre való.
Bikáknál feladat a házastársi hűség, míg a Skorpióknak belefér a megcsalás.

Biztos menedék:
Fiatal korban bizonyára erős szenvedélyek hajtottak belülről, ami miatt gyakran kerülhettél érzelmi válságba. Valótlan féltékenységi aggodalmak is hatalmukba keríthettek, ami azért lehet, mert kétségeid voltak személyes értékeidet illetően. Bár intenzív szexuális késztetéseid vannak, mégis a kielégülés gyakran elérhetetlennek bizonyul. Minél jobban törekszel arra, hogy vágyaidat kielégítsd, annál inkább üresnek érezheted magadat.

Ezért fordítsd a figyelmed inkább a környezetedben lévő emberekre és próbálj meg értelmet keresni az ő értékrendjükben. Leghőbb vágyad az, hogy biztonságos körülmények között érezni magad, ahol sem anyagi, sem érzelmi gondok nincsenek – és micsoda jó hír: idővel ezt meg is kaphatod.

A nyugalmat és békét keresve eleinte több fajta életmódot is kipróbálsz, mivel azt reméled, hogy ez által kielégíthetők az égő vágyak. Majd később mindezeknek véget vetsz.

Akkor találhatod meg a keresett nyugalmat, ha olyan értékrendet választasz, amelyben nem a rombolás, hanem a dolgok megőrzése a legfontosabb. Fontos, hogy képes legyél úgy gondolkozni, hogy örüljön annak, amit megszereztél az életben, és ne pedig azon keseregj, amit elveszítettél.

A Bika felszállószálló holdcsomóponttal rendelkezők inkább szeretnének Skorpióként viselkedni, de előbb-utóbb rákényszerülnek a másik útra.
Ha pedig mégis ragaszkodnak a régi verzióhoz, akkor nehéz lesz boldognak lenni és boldogulni. És akár le is csúszhatnak a lejtőn.”

Bika Lilith - Fekete Hold a horoszkópban - Minden Ami Asztrológia

A Fekete Holdat, Lilith-et is érdemes górcső alá venni, ha keressük az utunkat. A Fekete Hold megmutatja az árnyoldalunkat, ami szintén segíthet az önismeret fejlesztésében: ugyanolyan hasznos a gyengeségeink mentén elindulni az önfejlesztésben, mint a tehetségeink kibontakozásán dolgozni. Mindkét esetben tanulunk az úton, jönnek örömök és nehézségek egyaránt, amelyek csiszolgatnak, bölcsebbé tesznek. Akinek a Lilith-je a Bikában van, az itt elolvashatja, milyen dolgokra figyeljen oda.

A korábbi bejegyzéseket a témában itt olvashatod el.

Csillagképek: a Bika és egyéb állatfajták - Csillagvizsgáló
Ikrek – Bika – Kos – Halak …

Jó bogozgatást a térképeden!
Namaste ♡
Bori

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .