Felolvadni az egységben… a Halakról

Ahogy már írtam a korábbiakban, ez a kis sorozat azért készül, hogy segítsen megérteni, az életünkben merre kellene haladnunk, mire érdemes fókuszálnunk, hogy kevesebbet szenvedjünk és szorongjunk: az asztrológia segít ebben, a térkép mindannyiunk számára elérhető…! Most is Haich Erzsébetet hívom segítségül elsőként, hogy felfedezzük, a Halak milyen minőséget is jelent mélyebb értelmezésben:

Képtalálatok a következőre: halak csillagjegy

A Halak vizes jegy a Skorpióval és a Rákkal egyetemben: ” A negyedik csoport, Isten vízi arcának három aspektusa a következő: Rák, Sas (Skorpió) és Halak. Isten eme arcának három megnyilvánulása lelki – az érzelmi életben kifejezésre jutó jelleggel bír. ”

Milyen lehetőséget hoz életünkbe a Halak ereje: “A Halak végtelen óceánban lakoznak. Ha alkalmanként felbukkannak is a felszínre, újból lemerülnek, és eltűnnek a feneketlen mélységben. Az ember igazi valója az óceánhoz hasonlatos: a tudat a felszínen lebeg, de az emberi lélek sokkal nagyobb és mélyebb része a nem tudatosult tartományban helyezkedik el; onnan származnak a gondolatok, a szavak és a tettek igazi okai, gyökerei.
A megváltott ember azonban, aki elsajátította a tökéletes önismeretet, akinek tudata az isteni önvalóban nyert beavatást, és abban valósította meg magát, nem rendelkezik tudatalattival vagy -fölöttivel, vagyis lelkének nincsenek nem tudatosult összetevői. Az isteni minden-tudat határtalan óceánjában úszkál, a teljes tudatosság állapotában. A megváltatlan ember számára „tudatalattit” jelentő tartományban ő otthonosan mozog, sőt elemében érzi magát. A nem két megnyilvánulása – a férfi és a női lényeg – két boldog, szabad halként élvezi a tökéletes harmónia óceánjának közegét. A Halak csillagképének hatása a megváltás, az egyén feloldódása a személytelenségben, a megbonthatatlan isteni minden-egység állapotában. A nagy mű ennek az erőnek a kisugárzása révén juthat el a beteljesülésig, így fejeződhet be az anyag átszellemülése.”

Ha a zodiákus jegyeinek azon jelentését nézzük, hogy leképezi az ember életútját, a Halak a halált, a test elhagyását, a testetlen állapotban létezés szakaszát jelképezi: “A Halak jegyében az élőlény átéli az eggyéválást rejtett kiegészítő felével. Ez azonban az anyag megsemmisülésével jár együtt. Az ember hazatér, vissza mennyei otthonába, a minden-egységbe, Istenbe. Tudata átsiklik a mindentudatba, leveti testét, és véget vet földi életének.”

A Felszálló holdcsomópont mutatja, hogy ebben az életünkben mit kell megtanulnunk- akinek a Halak minőség a feladata, az az alábbiakat vegye figyelembe (Hajdú Ildikó oldaláról):

“Halak életfeladat Szűz múlttal
1932. 01. 07. – 1933. 07. 26.
1950. 08. 18. – 1952. 03. 06.
1969. 03. 30. – 1970. 10. 16.
1987. 11. 10. – 1989. 05. 28.
2006. 06. 23. – 2008. 01. 07.

Amit hozott [előző életeiből]: célszerűség, precizitás, pontosság, kritikai érzék, túlzott részletesség, nem látja a fától az erdőt (Szűz). Előző életében kizárólag értelmi képességeit fejlesztette, minden téren az észérvekre, a logikára támaszkodott. Mindent előre kiszámított, érzelmeit nem volt bátorsága felvállalni. Jelenlegi életében logikája sokszor cserben hagyja, meg kell tapasztalnia olyan helyzeteket, ahol az észszerűségi szempontok mellett nagyobb szerepet kap az intuíció, a ráérzés, az önzetlen szeretet, a másokra való ráhangolódás. Jelenleg azzal a feladattal született, hogy tehetségét maximálisan kibontakoztassa, a szabályoktól és a társadalmi elvárásoktól függetlenítse magát. Jelenlegi életében szellemi, spirituális képességeit kell fejlesztenie.

“Jutalmak a mennyben”:

Az idő múlásával – remélhetőleg – jelentősen átalakult az életed értelméről vallott elképzeléseid. Fiatal korban ugyanis ahhoz szoktál hozzá, hogy pontosan megtervezd és rendben tartsd a munkádat és a hétköznapokat, ami miatt akár rettentő megszokottá és unalmassá is válhatott az élet. Később a munkád – ami kitöltötte majd minden percedet – egyre kevesebb örömöt okozott és akár egy egzisztenciális válság, vagy esetleg egy szokatlan lelki élmény ráébreszthetett arra, hogy másként kellene élni életet. A mindent előre megtervezés helyett, sokkal nyitottabban és rugalmasabban lenne jó majd élni. Teret engedni a szellemi, a művészeti vagy kreatív érdeklődéseknek, ami új értelmet adhat életnek. De ahhoz, hogy idáig eljuss, meg kell hozni egy áldozatot. Ez az áldozat tesz képessé arra, hogy jóval kifinomultabb lelki életet élhess.

A Halak felszállószálló holdcsomóponttal rendelkezők inkább szeretnének Szűzként viselkedni, de előbb-utóbb rákényszerülnek a másik útra.
Ha pedig mégis ragaszkodnak a régi verzióhoz, akkor nehéz lesz boldognak lenni és boldogulni. És akár le is csúszhatnak a lejtőn.”

Lilith Fekete Hold a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Lilith a Halakban

A Fekete Hold megmutatja az árnyoldalunkat, ami szintén az útkeresésben segíthet: ugyanolyan hasznos a gyengeségeink mentén elindulni az önfejlesztésben, mint a tehetségeink kibontakozásán dolgozni. Mindkét esetben tanulunk az úton, jönnek örömök és nehézségek egyaránt, amelyek csiszolgatnak, bölcsebbé tesznek. Akinek a Lilith-je a Halakban van, az itt elolvashatja, mikre figyeljen oda.

Ahogy írtam a Vízöntőnél, a Halak kora előzte meg a mostanit, a Vízöntő világhónapját. Az előző 2160 évről így ír Haich Erzsébet a Beavatás c. művében:
“Eltelik egy világhónap, és a Föld újra előbbre haladt kúp formájú pályájának tizenketted részével. A tavaszpont lassan átcsúszik a Halak állatövi jegyébe. Az emberek újra nyugtalanok, az elhasznált és megmerevedett tanításokban már nem találják az igazságot. Pásztor nélküli nyájhoz hasonlatosak. Ebben az átmeneti időszakban születik meg egy Avatar – Isten fia -, a következő időszak nagy tanítómestere, hogy a legmagasabb küldetést, a teremtés legnagyobb titkát valósítsa meg: Isten testi jelenlétét ezen a Földön.

Autó matrica rengeteg típusban vagy akár egyediben is!
Tér és idő síkján megfeszítve él a tudattalan ember- Jézus azt mutatta meg, hogy ki lehet szabadulni ebből, a halál tudatossággal legyőzhető

Istennek a fia a mennyei áldozati bárány földi megfelelője, ugyanis ahogy az isteni világönnönvaló is feláldozza magát, felvállalja a háromdimenziós világ anyagi kényszerét, és elszenvedi az örökké tartó keresztre feszítést az idő és a tér két nagy pillérén, úgy Istennek az isteni önnönvalót teljes egészében kifejezésre juttató fia is elszenvedi az anyag bosszúját, és felvállalja a tudatlan emberek által okozott halált.

Az az ember, aki tudatában a testével azonosítja magát, belső sötétségben él, és olyan istállóhoz hasonlítható, amelyben állatok – az állati-testi ösztönök – laknak. Ennek az istállónak az éjszakai sötétjében születik meg az isteni gyermek: az öntudat. Az emberek két típusa fogja az isteni gyermeket felismerni, és előtte meghajolni: az együgyűek, a teljesen képzetlenek, tanulatlanok, akik az értelem kétkedését még nem ismerik, és a természettel egységben élnek; valamint a bölcsek és beavatottak, akik az értelem kibontakozásának hosszú útját már maguk mögött tudják, és nem értelmüket akarják csillogtatni, hanem belső nézőpontból szemlélik a dolgokat, mint a Kelet nagy bölcsei és mágusai!

Képtalálatok a következőre: hal jézus

Az új időszak vallási jelképei a Halak és a Szűz, a két egymást kiegészítő csillagkép. Az Isten fia halászok közül választja ki követőit. A Földnek járó adót egy hal szájából kivett aranyérmével fizeti ki. Az emberiséget tápláló tanítását ebből a két, egymást kiegészítő csillagképből meríti. Mondandóját azonban a legkülönbözőbb fejlődési fokon álló emberek hallják. Azoknak, akik lélekben már felébredtek, tehát elérték az ötödik, a szellemi síkot – az ötezer embernek – minden tudását átadja, a két halat és az öt kenyeret, az öt búzaszemet, amely a jelképesen ábrázolt Szűz kezében tartott kalászban helyezkedik el. Azonban még ez a lélekben felébredt ötezer ember sem képes teljesen magáévá tenni az Isten fiának legmagasabb szintű eszméit, még egy teljes világidőszak alatt sem! Az általa adott táplálékból tizenkét kosár maradékokkal van teli. Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek az önnönvaló titkait a tizenkét állatövi jegy minden megnyilvánulásában meg kell ismernie. Ezeknek a magas igazságoknak a megértéséhez és megvalósításához tizenkét világhónapra, tehát egy egész világévre van szüksége az emberiségnek, ami huszonötezer földi évet tesz ki!

Mindazoknak, akik csak a negyedik szintig képesek eljutni – a négyezer embernek -, Isten fia a két állatövi jegy igazságainak csak egy részét osztja ki táplálékul, nekik csak „némi” hal és öt kenyér jut. Még ezt a „némi” eszmeiséget sem tudják azonban ezek az emberek magukévá tenni, hét kosár maradékokkal lesz teli. Az anyagi beállítottságú embereknek először a hét sík titkait kell megismerniük. Csak azt követően válnak éretté az önnönvaló kozmikus igazságainak befogadására.

A Halak csillagkép a vizes háromszöghöz tartozik. Ennek megfelelően ebben az időszakban a víz általi próbát keli kiállnia az emberiségnek: a vizet vízzel kell legyőzniük. Csodálkozó szemem előtt olyan gépet látok, amelynek segítségével az emberek a gőzzé változtatott vizet állítják munkába. Nagy hajókat is látok – valóságos úszó városokat! -, amelyek roppant sebességgel szelik át az óceánt. Ezeket a hajókat is a víz erejével – gőzzel – hajtják meg. Az emberiség kiállja a próbát: a vizet vízzel győzi le. Az orvostudományok terén is a víznek jut vezető szerep a gyógymódok között.

Képtalálatok a következőre: ivócsarnok
Ivócsarnok

Mindenfelé fürdő- és gyógyhelyeket látok, amelyekben a víz hatására épített legkülönbözőbb gyógymódokat alkalmazzák: tengervizes fürdőket, iszappakolásokat, forró és hideg vizes fürdőket, borogatásokat és a vizes kúrák más változatait. Még a harmat gyógyító erejét is igyekeznek kihasználni, ezért járkálnak mezítláb a nedves fűben. Ennek a korszaknak a végén azonban, amikor a tavaszpont már a következő csillagkép, a Vízöntő felé közeledik, az emberek a vízre alapozott műszaki berendezéseket találnak fel. Ez már a Vízöntő, a műszaki haladás korszakának előszele.”…

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .